Kies hier jouw munt


'Steun dit project en laat de historie van de kustvaart herleven'

FONDSWERVING

Om de renovatie te bekostigen is er veel geld nodig. Albert heeft geprobeerd dit met eigen middelen en veel tijd te realiseren, maar om het schip daadwerkelijk in de vaart te houden is er meer nodig. Toch is er al veel gebeurd aan boord en Albert ziet het als een uitdaging om het karwei af te maken. Dit heeft ook te maken met de stoere uitstraling van het schip (geen zee te hoog). De reacties die Albert in de loop der jaren kreeg liepen uiteen van 'machtig mooi schip', 'wat een werk', 'mooie plannen', medelijden en zelfs spot. Alleen al om de mensen die er wel altijd in geloofd hebben in het gelijk te stellen en misschien nog meer om de sceptici in het ongelijk te stellen, moet dit project doorgaan.

DE VARIA NOVA MUNT

Om mensen in de gelegenheid te stellen een aandeel te hebben in het in de vaart brengen van de Varia Nova is er een munt uitgebracht waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting. De bezitters van de munt hebben als aandeelhouder bepaalde voordelen. Omdat er een aantal innovaties toegepast worden en er hierbij samengewerkt wordt met meerdere bedrijven en instanties, zijn er ook een aantal subsidiemogelijkheden beschikbaar. Verder worden er bedrijven aangeschreven die hun diensten of producten ter beschikking willen stellen.  


'Zonder u laten we alleen onze hoop varen' 


INVESTEREN

Het aanschaffen van een geregistreerde munt is een investering in de renovatie van het schip en daarmee in een mooie vaarvakantie of dagtocht. 

In totaal zijn er 5000 geregistreerde munten: 200 gouden, 800 zilveren en 4000 bronzen. Respectievelijk geven ze recht op 20, 10 en 5% korting op een te boeken reis op het totaalbedrag. Twee zilveren munten is gelijk aan goud en viermaal brons is ook goud. 

Met deze korting is de aanschafprijs van de munt met één reis meestal wel terugverdiend en vaak meer dan dat. Een éénmaal gebruikte munt blijft gewoon geldig, maar sluit achteraan in de "rangorde". De munt die als eerste is geregistreerd staat bovenaan in de rangorde. Hierbij gaat goud voor zilver en brons sluit achteraan. Ook hier geldt weer 2 x zilver of 4 x brons is gelijk aan goud. 

Met dit systeem is het mogelijk om met een groep een aantal (bronzen) munten te kopen en samen een reis te boeken, of met een aantal andere muntbezitters een groep te vormen. Dit kan met behulp van social media, maar hiervoor zullen ook bijeenkomsten worden georganiseerd. De munten zijn vrij verhandelbaar en kunnen kosteloos op naam worden gezet. De prijs van een gouden munt is € 500,- zilver € 250,- en een bronzen munt kost € 125,-


WELKE MUNTEN ZIJN ER?

5000 GEREGISTREERDE MUNTEN
4000 BRONZEN MUNTEN
800 ZILVEREN MUNTEN
200 GOUDEN MUNTEN


VORDERINGEN

De vorderingen van de renovatie worden op de website en ook op andere social media getoond. Zo ook het verloop van de muntverkoop en andere fondswervingsactiviteiten. Bij de werkzaamheden zal geprobeerd worden gebruik te maken van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


'Geef een munt cadeau en verbind elkaar, want samen staan we sterk'