RENOVATIE

Omdat het schip meer dan 60 jaar oud is en het interieur nog uit die tijd stamt zal dit, met behoud van enkele originele elementen, geheel moeten worden vernieuwd. De indeling wordt aangepast en de accommodatie vergroot om ruimte te bieden aan gasten en bemanning. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige eisen voor de zeevaart. Bij het vernieuwen van de technische installatie wordt getracht het schip zo duurzaam mogelijk te maken.'Maak het ons mogelijk het onmogelijke waar te maken' 
DUURZAAMHEID

Het milieu en de eindigheid van fossiele brandstoffen is steeds meer een item voor nu en in de toekomst. Met het project Varia Nova willen we hier op vooruitlopen door zo weinig mogelijk schadelijke stoffen uit te stoten en beduidend minder fossiele brandstoffen te gebruiken. 

De methoden en innovaties die hiervoor toegepast worden, komen beschikbaar voor de gehele maritieme sector en zullen door ons actief uitgedragen worden. In dit opzicht fungeert de Varia Nova als proeftuin voor duurzaamheid. Buiten de technische oplossingen zijn er ook organisatorische en logistieke aspecten: onze doelgroep (gasten) komt uit de buurt van de vertrekhaven en hoeft in principe niet te vliegen (al is dit haar eigen verantwoordelijkheid). 
'Laten we nieuwe dingen doen en het goeie ouwe behouden'

 


BESTEMMING

Meerdaagse reizen

Meerdaagse reizen worden georganiseerd voor groepen, maar ook middels individuele inschrijving. In het voor- en naseizoen zijn dit vaak weekenden. Er kan ook een festival bezocht worden en een reis kan een bepaald thema hebben. In de zomer worden een aantal vakantiereizen gemaakt voor de duur van twee of drie weken. Het is dan mogelijk buitenlandse bestemmingen in Europa (incl. GB) te bezoeken. Op deze reizen gaan ook de zeilsloepen mee, zodat er genoeg activiteiten zijn. Zo nu en dan worden er maritieme festivals in binnen- en buitenland bezocht.

Dagtochten

De dagtochten vertrekken voornamelijk vanuit Franeker of Harlingen. Meestal zal dit met groepen zijn (max. 24 personen). Dit kunnen bijvoorbeeld trainingen, personeelsreisjes of educatieve dagen zijn. Het schip kan ergens op het wad voor anker gaan waarna met kleine (zeil)sloepen de omgeving nader verkend wordt. 

Met de zeilsloepen is het ook mogelijk wedstrijden te varen. Bij slecht weer kan ook aan boord van alles georganiseerd worden, hiervoor is ook het vrachtruim beschikbaar. Zelfs zeevissen of duiken behoort tot de mogelijkheden. Voor dagtochten is de geografische bestemming afhankelijk van de vertrekhaven, vanuit Franeker of Harlingen is dit de Waddenzee en de eilanden Vlieland en Terschelling.

Vervoeren van goederen

In de winterperiode is de Varia Nova beschikbaar voor het vervoeren van goederen. Dit kan van alles zijn, maar door een 'schoon transport' keurmerk krijgt het product een toegevoegde waarde. Op deze reizen varen er gasten mee die ingezet wordt voor hand en spandiensten. 

De bestemming hangt af van de beschikbare lading en de reisduur staat niet vast. Mensen die meegaan moeten een langere periode vrij kunnen nemen. Er zal een toeristische route gevaren worden en een aantal bezienswaardige havens aangedaan.


'Waardeer de schoonheid van de zee'ACTIVITEITEN TIJDENS DE RENOVATIE

Voor de mensen die in een vroeg stadium al een munt gekocht hebben en om nieuwe donateurs te werven, gaan we zo veel mogelijk activiteiten organiseren en ons aansluiten bij andere initiatieven. Hierbij proberen we zoveel mogelijk met de Varia Nova in de buurt te zijn, zodat de vorderingen zichtbaar zijn. Daarnaast zal er veelal een accommodatie geregeld worden. De renovatie zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen.
'Ga nu overstag en ontdek de mooiste kusten met ons' 

DONEER AAN DE VARIA NOVA