Stipe Munt (Brons)

"Stipe" is het Friese woord voor "steun". Met deze munt steunt u met een klein bedrag Stichting Varia Nova. Deze munt wordt gezien als donatie en geeft geen recht op korting, daarom hoeft er geen btw afgedragen te worden.

De munt kan ook "verdiend" worden door het leveren van een prestatie voor de stichting.

Mensen die een Stipe munt bezitten kunnen hier trots op zijn omdat ze bijgedragen hebben aan het behoud van de Varia Nova en het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

25,00 €