Stichting

VARIA NOVA

VARIA NOVA - NIEUWE DINGEN

Albert Idzinga heeft het schip, de voormalige gastanker Betty Nordgas, in 2006 gekocht in Denemarken. Het in 1958 in Swendborg gebouwde schip is van het Caroliner type, dat tot stand kwam met Marshallhulp. Na het verwijderen van de gastank in 2007, is de naam gewijzigd in Varia Nova, wat zoveel betekent als 'nieuwe dingen'. 

Het schip heeft in zijn beginjaren veel op Rotterdam gevaren en heeft daarom het predicaat 'monumentaal casco' gekregen. Dat wil zeggen dat het schip voor ons land historische waarde heeft. 

Het scheepstype coaster (kustvaarder) was in Noord-Nederland ruim vertegenwoordigd.  Vooral in Groningen waren veel werven waar ze werden gebouwd. Hoewel de naam anders doet vermoeden, hadden deze schepen een onbeperkt vaargebied. Ondanks de lengte van 34 meter van de Varia Nova, oogt het schip veel groter en is er ook veel ruimte aan boord. De accommodatie is in verhouding vrij groot en wordt nog iets uitgebreid, waardoor er twaalf passagiers en drie à vier bemanningsleden kunnen overnachten. Met dagtochten kunnen er 24 gasten mee. Hierbij blijft het vrachtruim intact en kan er nog ongeveer 150 ton lading vervoerd worden.

'Investeer nu in duurzaam reizen voor een mooiere toekomst.' 

IVESTEER IN DE VARIA NOVA

Stipe Munt (Brons)

"Stipe" is het Friese woord voor "steun". Met deze munt steunt u met een klein bedrag Stichting Varia Nova. Deze munt wordt gezien als donatie en geeft geen recht op korting, daarom hoeft er geen btw afgedragen te worden. De munt kan ook "verdiend" worden door het leveren van een prestatie voor de stichting. Mensen die een Stipe munt bezitten kunnen hier trots op zijn omdat ze bijgedragen hebben aan het behoud van de Varia Nova en het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

25,00 €